Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ IonianCARS

Προσόντα ενοικιαστή

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων Α,Β,C. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια. Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 25€ ημερησίως.

 • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Παραλαβή οχημάτων

Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:

 1. Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
 3. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα από τις κατηγορίες A,B, εφόσον αποδεχθεί την ασφάλεια Ολικής Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (S.C.D.W.), προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και ελάχιστη χρέωση εγγύησης ποσού των 750€.

* Για τις υπόλοιπες κατηγορίες είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα.

Το όχημα θα παραδοθεί θα πρέπει να επιστραφεί με καύσιμα στο ίδιο επίπεδο που παρελήφθη. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα καταναλωθέντα καύσιμα. (Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων) καθώς και με 15€ για ανεφοδιασμό.

 • Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

Ασφάλειες

Τα οχήματα της Ionian cars είναι ασφαλισμένα:

 1. Έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες.
 2. για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα.
 3. για το όχημα της Ionian cars από πυρκαγιά
 4. για το όχημα της Ionian cars από θραύση κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών)

Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της Ionian cars, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:

 1. στο ποσό των 750€  για την κατηγορία A
 2. στο ποσό των 850€  για την κατηγορία B
 3. στο ποσό των 950€  για την κατηγορία C
 4. στο ποσό των 1000€ για την κατηγορία D
 5. στο ποσό των 1150€ για την κατηγορία E
 6. στο ποσό των 1.250€ για τις κατηγορίες F και CAMBRIO

υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (S.C.D.W)

Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τα παραπάνω ποσά των 750€, 850€ ,950€,1000€,1150€ και 1250€ αντίστοιχα, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 12€ για τις κατηγορίες A,B το ποσό των 17€ για τις κατηγορίες C,D και το ποσό των 22€ για τις κατηγορίες E,F και CABRIO.

Με την πληρωμή των ανωτέρω ποσών ο ενοικιαστής περιορίζει την ευθύνη του (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €100 για τις κατηγορίες A,B,C, 250 € για τις κατηγορίες D, Ε, F  και CABRIO.

*Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στα φανάρια, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.

Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των 10€.

* Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)

Με πρόσθετη ημερήσια καταβολή 10€ παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες.

Παραλαβή / Επιστροφή

 • Δωρεάν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Ιonian cars.
 • Εκτός πόλης και άνω των 80χλμ από το κοντινότερο υποκατάστημα Ionian cars ενημερωθείτε από το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων ή το υποκατάστημα της εταιρείας μας.
 • Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας των υποκαταστημάτων Ionian cars (21:00 – 08:00), χρέωση 25€

 

Πρόσθετες Χρεώσεις

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.)

 • Xρέωση 11%

Επιπλέον Οδηγός (A.D.)

Πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε επιπλέον οδηγό: 5€ ημερησίως

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 20€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Ionian cars για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 50€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Αφαίρεση πινακίδων

Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 80€.

Ακυρώσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η Ionian cars δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10€ ανά κράτηση. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών).

Non-show

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Ionian cars θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Ionian cars διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 100€. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (πχ κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

Μεταφορά με πλοίο

Σε περίπτωση μίας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο με δικά του έξοδα. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του αυτοκινήτου με πλοίο, δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις.

Επέκταση ενοικίασης

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το υποκατάστημα της Ionian cars από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι πληρωμής

Η Ionian cars δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, Mastercard . Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά η Ionian cars διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του τμήματος Κρατήσεων, την προπληρωμή ενοικίασης είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει, πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%
Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φόρο Αεροδρομίου (A.S.C.) σε περίπτωση παραλαβής από Αεροδρόμιο.
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Ελλάδας.